Tour de Pologne

Organizujemy udział w kolumnie reklamowej Tour de Pologne. Powyżej event z 2013 r., a pod tekstem z poprzednich lat.

Zasięg akcji
Coroczna trasa wyścigu Tour de Pologne.
Czas trwania
7 dni na przełomie lipca i sierpnia.
Cel akcji
Udział w kolumnie reklamowej ze specjalnie przygotowanymi pojazdami oraz promocja firm
w miasteczkach reklamowych na metach wyścigu.
Zadania agencji
Kompleksowa obsługa przejazdu kolumny reklamowej specjalnie przygotowanej dla klientów (HTC, TVP, SANTE). Zaplanowanie i przeprowadzenie ambientów na każdym etapie TdP. Obsługa miasteczka reklamowego. Produkcja materiałów POS. Rektrutacja zespółu hostess i promotorów. Specjalne przygotowanie samochodów reklamowych.