POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z naszą działalnością, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby każdy z odwiedzających naszą stronę www, wiedział kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe, przygotowana została Polityka Prywatności. Określa ona zasady zbierania i przechowywania danych osobowych oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem plików cookies i dzienników logów.

1.  Administrator danych osobowych

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma PROMOTEKA Beata Rutkowska-Glińska z siedzibą Kobyłka przy ulicy Ejtnera 28 B.
b. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
– listownie: 05-230 Kobyłka ulica Ejtnera 28 B
– za pośrednictwem adresu e-mail: office@promoteka.com

2. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:
– wyrażoną przez Państwa zgodą [art. 6 ust 1 lit a RODO]
– zawartymi umowami [art. 6 ust 1 lit b RODO]
– realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c RODO]

3. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych będą podmioty uprawnione do świadczenia usługi utrzymania systemów informatycznych oraz podmioty z którymi zawarto umowy o współpracy.

4. Sposób zbierania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane:

– bezpośrednio od osoby
– za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencji papierowej
– za pośrednictwem plików cookies własnych:
(1) nazwa domeny
(2) typ przeglądarki
(3) typ systemu operacyjnego
(4) lokalizacja użytkownika
(5) rodzaj urządzenia
– w wyniku zapytań kierowanych do serwera:
(1) publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie
(2) czas nadejścia zapytania
(3) informacje o przeglądarce użytkownika
(4) informacje o błędach

5. Mechanizm cookies na stronie internetowej

a. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, poprzez dopasowanie zawartości stron internetowych do Państwa preferencji, rozpoznania urządzenia, lokalizacji.
b. Nie wykorzystujemy plików cookies do pozyskiwania informacji o użytkowniku serwisu ani śledzenia nawigacji.
c. Nie przekazujemy za pośrednictwem plików cookies żadnych informacji do strony trzeciej.

6. Zbieranie danych w dziennikach logów

Zgodnie z przyjętą praktyką przechowujemy zapytania kierowane do naszego serwera w związku z przeglądaniem strony internetowej. Dane zapisane w dzienniku logów są danymi niezidentyfikowanymi, ponieważ nie można przypisać ich konkretnej osobie. Dane są zbierane i podlegają analizie w celu zapewnienia poprawnego działania strony i eliminacji błędów.

7. Czas przechowywania danych osobowych

a. do czasu wycofania przez Państwo udzielonej zgody
b. przez okres trwania umowy, następnie przez okres wymagany przepisami prawa jednak nie dłużej niż do czasu przedawnia roszczeń
c. w przypadku plików cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.

8. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
c. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
d. prawo wniesienia skargi do Prezes UODO [na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa].

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

a. dobrowolne, gdy odwiedzacie Państwo witrynę www a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki
b. jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy zlecenie, współpracy lub odpowiedzi na zapytanie a konsekwencją nie podania będzie brak możliwości wykonania przedmiotowych czynności.

10. Bezpieczeństwo danych

a. połączenie pomiędzy serwerem Administratora a urządzeniem końcowym [komputer, telefon, tablet] zostało zabezpieczone za pomocą protokołu SSL
b. Administrator wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przewidziane prawem.